Hõralaid

Äärmiselt haruldane kinnisvara, teadaolevalt ainuke 100% eraomandis olev meresaar kehtiva detailplaneeringuga!

Hõralaid – ainulaadne, ehitusõigusega privaatne erasaar Hiiumaa lähistel

Tegemist on äärmiselt haruldase kinnisvaraga, sest Hõralaid on teadaolevalt Eestis (ja Baltimaades) ainuke 100% eraomandis olev meresaar, kuhu on lubatud rajada hooned. Eestis pole ühe isiku ainuomandis olevad saared levinud, kuid näiteks Põhjamaades ja mujal maailmas on selline eluviis levinud. 

Hõralaid koosneb kahest kinnistust, pindalaga kokku 239 660 m2. Kinnistud müüakse ainult ühtse kogumina. 

Maa jaotus:

1. Elamumaa 100%, Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vahtrepa küla, Hõralaiu (katastritunnus 63902:001:3378, pindala 6060 m2). Kehtiv detailplaneering, ehitusalune pind kuni 150m2, korruselisus 2, hoonete arv 2. 

2. Maatulundusmaa 100%, Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vahtrepa küla, Hõralaiu (katastritunnus 63902:001:3377, pindala 233600 m2). Looduslik rohumaa, metsamaa, muu maa, millel asuvad loopealsed, rannaniidud ja kadastikud.

Kehtiv detailplaneering, 360 kraadi merevaated ja rohkelt võimalusi

Maju ja kortereid saab igal ajal osta. Erasaar on aga unikaalne ja Eestis haruldane võimalus soetada omale midagi äärmiselt eksklusiivset. Uus omanik saab võimaluse detailplaneeringut järgides ise valida, kas ja mida saarele rajada. Vahepeal plaaniti saarele asutada näiteks privaatne, isemajandav elukeskkond. 

Loe meie blogi

Play Video

Kontakt